Certyfikaty

Szanowni Państwo

Poniżej prezentujemy niezbędne dokumenty i certyfikaty, na podstawie, których Biuro Podróży Neltravel prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie organizacji wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz pośredniczy w sprzedaży agencyjnej.


Gwarancja
ubezpieczeniowa AXA

Certyfikat Przedsiębiorcy
Turystycznego Polskiej
Izby Turystyki

Wpis do Rejestru
Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych

Wpis do Centralnej
Ewidencji Działalności
Gospodarczej


Ogólne warunki
uczestnictwa

Standardowy formularz
informacyjny do umów o udział
w imprezie turystycznej


Sprzedajemy oferty takich biur jak: